LideBİR Hakkında

Sermaye Piyasası Kurulu’nca listeye alınmak suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu “LideBİR - Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği" 2007’de kurulmuştur.

Yönetim Kurulundan Mesaj

6 Şubat 2007’de, o dönemde sektörde faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) listesinde yer alan tüm değerleme kuruluşları tarafından kurulan Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LİDEBİR)

Eğitim ve Bilgi Seminerleri

Bilindiği üzere mesleğimizi, sektörümüzü, şirketlerimizi ilgilendiren önemli teknik ve güncel konularda, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak amacıyla derneğimiz bünyesinde eğitim...

Üye Firmalarımız

Hakkımızda

Sermaye Piyasası Kurulu’nca listeye alınmak suretiyle gayrimenkul değerleme hizmeti veren şirketlerin bir araya gelerek oluşturduğu “LideBİR -Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği- 6 Şubat 2007’de İstanbul merkezli bir platform olarak kurulmuştur.

Derneğin amacı, Değerleme Uzmanlığı mesleğini Türkiye’de dünya standartlarına ve ülke mevzuatına uygun, mesleki formasyonda ve etik kurallar içinde yapılmasını sağlamaktır.
Dernek, mesleğin etkinliğini ve itibarını arttırıcı faaliyetlerde bulunarak, sektörde çalışanların mesleki yeterliliklerini sürekli yükseltme misyonunu üstlenmiştir.

LideBİR üyeler arasında sosyal ve mesleki koordinasyonu ve dayanışmayı sağlamak, etkinliklerde bulunmak, mesleki alanda ortak ilke ve hedefleri saptamak; inceleme, araştırma, bilgi derleme, arşivleme ve dağıtma, faaliyetlerinde bulunmak, bu alanda faaliyette bulunan kişilerin mesleki yeterliliklerini artırmak ve ölçmek için özel eğitim programları oluşturmak, değişik seviyelerde sınavlar yapmak, yaptırmak ve belgelemek, değerleme hizmetlerinde etik kuralların ve mesleki standartların geliştirilerek uygulanmasını sağlamak, mevzuat hükümleri uyarınca, gayrimenkul değerleme ve danışmanlık gibi birçok faaliyetin gerçekleştirilmesini ve sürekliliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.