Yönetim Kurulunun Mesajı

Değerli Üyelerimiz,

6 Şubat 2007’de, o dönemde sektörde faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) listesinde yer alan tüm değerleme kuruluşları tarafından kurulan Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LİDEBİR) nin yönetimi olarak Cumhuriyetimizin 101. yılında bu kıymetli göreve layık görülmenin onur ve mutluluğu içindeyiz.

Değerleme mesleğini icra etmek üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile kurulmuş olan değerleme şirketlerinin, uluslararası değerleme standartları doğrultusunda faaliyet göstererek, güçlenmesine katkı sağlamak ve mesleğin gelişimini için çalışmak, sektörümüzdeki halen faaliyetine devam eden ilk dernek olan Lidebir’in en önemli amacıdır.

Bu doğrultuda ülkemizin hem finans hem de gayrimenkul sektörü ile yakın ilişkiler içinde bulunan ve gayrisafi milli hasılanın %17’sinden fazla varlıkların değerlemesini sağlayan bu değerli mesleğin kusursuz bir şekilde icra edilmesi için yeni dönemde de Lidebir olarak çalışmalarımıza tüm etkinliğimizle devam edeceğiz.

Türkiye’nin değerleme alanındaki en eski ve köklü sivil toplum kuruluşu olarak amacımız; şirketlerimizin, esas olarak sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda, çevresel, sosyal ve yönetimsel çerçevede, etik etkilere odaklanarak ve kurumsal hedefleri dikkate alınarak, kamusal sorumluluğumuzun da bilinciyle devamlılığını ve başarısını sağlamaktır.

Etkinliğini üyelerinin gücünden alan ve bugün 52 üyesiyle başarılı bir şekilde sektörümüzü temsil eden derneğimiz, siz üyelerimizin de desteği ve katkıları ile önümüzdeki dönemde de değerleme sektörünü daha da ilerilere taşıyacaktır.

Ayşe EVCİN

LideBİR Yönetim Kurulu Başkanı