01.02.2024 - Lidebir Olağan Genel Kurul Duyurusu Hakkında

2/1/20241 min read

LİDEBİR Olağan Genel Kurulunun 07.02.2024 saat 10:00’da Dernek merkezinde (Cevizli Mah. Mustafa Kemal Cad. Hukukçular Towers A Blok No: 66A/39 Kartal / İstanbul) yapılmasına, bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 24.02.2024 saat 14:00’da HİLTON ISTANBUL KOZYATAĞI (Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No: 4 Göztepe Kadıköy / İstanbul 34734 ) adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemi;

1) Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

2) Divan Kurulu oluşturulması

3) Faaliyet raporunun okunması

4) Denetim Kurulu Raporunun okunması

5) Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

6) Dernek Organlarının seçimi

7) Üyelik aidatı ve giriş aidat tutarlarının belirlenmesi

8) 2024 yılı tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması

9)Yapılacak bütçe kalemleri arasında Yönetim Kurulu’na transfer yapma yetkisi verilmesi

10)Tüzük değişikliğinin oylanması

11) Dilek ve temenniler

12) Kapanış