24.07.2022 - Lidebir olarak ilgili kurum ve kişilere önemle çağrımızdır.

7/24/20222 min read

Güncel resmi enflasyon oranları, yaklaşık 3 katına ulaşan ulaşım giderleri ve asgari ücrette yapılan artışların da dikkate alınması sonucunda talebimiz olan yaklaşık %60 tarife zammı ile tüm ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik beklentilerimiz açıklanan tarife ile ciddi anlamda negatif yönde fark yaratmıştır.

Sektörün resmi ve özel tüm paydaşlarının ortak hedefi olan kaliteli değerleme çalışması adına öncelikle kalifiyeli personel ve kalifiyeli alt yapının oluşturulabilmesi güncel ekonomik koşullarda çok ciddi bir maliyet oluşturmaktadır. Her anlamda çok ciddi ve yüksek yaptırıma konu mevzuatlara haiz, finansal piyasalar ve sosyolojik olarak çok önemli bir göreve sahip değerleme sektörünün güncel durumda ortak hedeflerini gerçekleştirebilmesi imkansız hale getirilmiştir. Sektörün firma ve uzmanlardan oluşan aktörlerinin her birisinin öncelikli ticari bir işletme olduğu dikkate alındığında bu koşullarda kar amacı dahi gütmeden sadece maliyetlerinin karşılığını alabilmek adına yapmış olduğu ücret artış talebinin dikkate alınmamış olması sektör adına çok ciddi bir işgücü ve sermaye kaybına sebebiyet verecektir.

Gelinen noktada sağlıklı, kaliteli ve ilgili mevzuatlara tabi şekilde bir hizmet verebilmek adına Gayrimenkul Değerleme Firmalarının ve Gayrimenkul Değerleme Uzmanlarının kendi bütçelerinden bir kaynak yaratması gerekmekte olup bu durumunda gerçeklikten uzak olduğu oldukça aşikardır.

Güncel hizmet üretim maliyetlerimiz ve ulaşım giderlerinin en azından maliyet bandında ücretlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Gayrimenkul değerleme hizmetinin devamlılığının ve istikrarının sağlanabilmesi adına ilgili karar verici resmi kurumlardan belirlemiş oldukları tarifenin piyasa ve ülke koşullarına uyumlu hale getirilmesi için acilen gerekli çalışmaları yapmasını önemle rica ediyoruz.

Tarife ücretlendirmesinin yetersiziliği yanında ayrıca ilgili kuruluşlarca gözardı edilmeye çalışılsa da SPK tarifesinin yol ücretinin ayrıca ödenmesine yönelik direktifi ve TDUB’un yol ücretini belirleyici genelgesinin bağlayıcı hükmünü gözeterek bu konuda sektör olarak kısa süre zarfında aksiyon beklediğimizi de hizmet sunduğumuz paydaşlarımıza belirtmek isteriz.

LİDEBİR YÖNETİM KURULU